Directe Toegang Fysio/ en manuele therapie

Al enige jaren heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Dat  heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts hierover informeren. Als u zich aanmeldt zonder verwijzing zal de fysiotherapeut tijdens de intake screenen of u bij de fysiotherapeut op de juiste plaats bent. Deze screening zal in het vraaggesprek geïntegreerd zijn. Het kan zijn dat de therapeut u kan vragen om eerst contact met uw huisarts op te nemen of zal hij zelf contact met de huisarts opnemen alvorens u in behandeling te nemen. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij,  in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Controleer uw polisvoorwaarden

De meeste verzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid op dezelfde manier als de behandeling na verwijzing door een arts. Voorwaarde is dan wel, dat fysiotherapeuten staan ingeschreven in het Big register en in het Centrale Kwaliteitsregister KFR van het KNGF en zich houden aan de richtlijnen. Aan deze voorwaarden voldoen wij. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Controleer altijd eerst uw vergoeding voor fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar.

Manuele therapie valt hierbij onder de fysiotherapie en hebben hier afspraken over met de zorgverzekeraars