Veiligheid

De praktijk voldoet aan alle wettelijke eisen en inrichtingseisen van het Koningklijkgenootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. Zo nemen wij deel aan jaarlijkse BHV training, maken wij een ontruimingsverslag en wordt onze apparatuur en trainingstoestellen om de twee jaar gekeurd en hebben wij onderhoudscontracten

Tevens hebben wij een  meldcode

KNGF Meldcode

– Huiselijk geweld & Kindermishandeling

met stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling.

 Advies vragen bij Veilig Thuis

Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact  moet worden op genomen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het aanspreekpunt voor acute situaties en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid. Ook voor advies en overleg kan de zorgaanbieder er terecht.