De intake, het eerste gesprek bij de  aanmelding.

Vanuit de fysio en (Master) manuele therapie worden vele aandoeningen en klachten behandeld

Door ruim 30 jaar ervaring is er een specialistische aanpak ontstaan bij vele klachten en aandoeningen.

Dit doen wij door te onderzoeken wat de oorzaak van uw klacht is.

Door de corona maatregelen zal er eerst voor de intake telefonisch een triage plaatsvinden welke in het teken staat van het bepalen van het risico op besmettingsgevaar en de daarbij gewenste en meest veilge intake en behandel mogelijkheden. Hierna kan dan besloten worden of de intake en mogelijk volgende behandelingen in de praktijk, via beeldbellen,of telefonisch kan plaatsvinden.

Bij de kennismaking in ons eerste gesprek zullen we inventariseren wat uw klachten zijn en waarin u in het dagelijks leven werk of hobby wordt beperkt. Het is erg belangrijk dat u op uw gemak uw verhaal kunt vertellen zodat we door goed te luisteren en gerichte vragen te stellen een goed inzicht krijgen in uw klachten en de gevolgen hiervan. Na een analyse van de gegevens uit het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek worden de bevindingen met u besproken en behandelopties voorgesteld om samen met u tot een passende optimale behandeling te komen.

Dit zal in grote lijnen bestaan uit:

  • het uitlegen van de aard van de klacht, wat is er aan de hand, wat kunt u doen, zodat u juist geinformeerd bent over wat voor mogelijke oorzaken aan de klacht ten grondslag liggen en hoe u hier adequaat mee om kunt gaan door mogelijke oude ingeslepen beweeg en gedachten patronen bij de ontstane klachten weer er uit te halen.
  • het weer los en soepel maken van gewrichten door specifieke bewegingen van de therapeut ook wel mobiliseren genoemd al dan niet in combinatie met manipulaties, het snel bewegen van een gewricht in een bepaalde houding waarbij een ploppend geluid kan ontstaan, hetgeen algemeen niet als pijnlijk wordt ervaren,
  • Het losmaken van de spieren en banden door diepe massage handgrepen, triggerpoint massage andere technieken en oefeningen
  • Het weer krachtig maken van de spieren en deze weer op de juiste volgorde en juiste moment met de juiste hoeveelheid kracht te laten bewegen (coördinatie verbetering).
  • U terug te bregen naar de gewenste situatie. Dit kan op het niveau zijn van dagelijkse handelingen  ( ADL niveau) maar ook op werk gebied of hobby en ‘return to sport’niveau zijn.
  • Indien gewenst u verder coachen in het onderhouden of uitbreiden van dit niveau.