In het nieuwe jaar hebben we een aantal kwaliteit zaken kunnen voltooien welke in 2021 al in gang waren gezet.

Binnen de fysiotherapie wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een nieuwe kwaliteitshuis van de twee beroepsgroepen, en de sinds een aantal jaren  afgesplitste  SKF. Het doel is om weer tot één krachtige toekomstgerichte beroepsgroep te komen.

Lid van het nieuw ontwikkelde Praktijk register

We waren al lid van het KNGF en daarbij behorende kwaliteitsregister voor fysiotherapie en manuele therapie. Nieuw is dat de praktijk nu ook lid is van het nieuw ontstane – Praktijkregister fysiotherapie -.

Wat is het doel van het Praktijkregister Fysiotherapie?

In het praktijkregister fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met een lerend systeem, waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is. De eisen zijn:

te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van zorgverlening en de standaarden van de beroepsgroep.

Elke praktijk zal structureel maandelijks data aan  leveren aan de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). (In de nabije toekomst worden deze twee databases samengevoegd. Dit doet de praktijk al sinds de start van de praktijk. Elke praktijk onderschrijft de principes van een reflecterende leeromgeving.

Eigenlijk is het meer een formalisering van hoe we in de praktijk al werkte en dit nu ook beter kunnen laten zien. Het logo van  het KNGF is daarom ook in de de website opgenomen in de kolom contacten

 Niels Swaan Fysio - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

 

Weer lid van het NVMT

Na jaren lang lid te zijn geweest is na een korte onderbreking het lidmaatschap in de nieuwe praktijk van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie weer gecontinueerd. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is al 40 jaar dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland.

De NVMT is erkend door de landelijke beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Leden houden hun vakkennis en kunde voortdurend op peil door bij- en nascholing en zijn hierdoor op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelwijzen. Een groot deel van de leden is master-opgeleid.

Leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Het is altijd leuk om bij een congres of georganiseerde cursus weer oude bekende te treffen en weer even bij te kletsen.

Onderstaand logo is ook weer opgenomen binnen de praktijk en continue zichtbaar op de website in onze contacten kolom.

Niels Swaan Fysio Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

Bovenstaande geeft  weer meer inzicht in onze kwaliteit van zorg  en de praktijk algemeen meer “body” waar wij trots op zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *