Klachten regeling Fysio en Manuele Therapie Niels Swaan

Wij, praktijk Fysio en Manuele Therapie Niels Swaan, willen ons vak zo goed mogelijk uitoefenen.Hebt u echter toch klachten over de behandeling of de bejegening dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor anderen maar ook voor (de kwaliteit van) de fysiotherapeut.  Het is de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betreffende fysiotherapeut of medewerker. Indien u het prettig vindt kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijk bemiddelaar. Wij zijn altijd bereid om hier tijd voor vrij te maken en samen met u naar een oplossing te zoeken. U kunt desgewenst uw klacht ook per brief voorleggen.Bij onze praktijk is Niels Swaan de klachtenfunctionaris. Hij is verantwoordelijk voor klachtenregistratie, klachtenprocedures en klachtenafhandeling.De klachten worden schriftelijk vastgelegd, er vindt hoor en weder hoor plaats.  Klachten registratie houdt in dat de klacht mondeling wordt afgehandeld en geregistreerd in het klachtenregister. Mede aan de hand van dit register wordt het beleid van de praktijk bepaald. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachten procedure.U kunt hiervoor het informatie-en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.Er zijn drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

-de klachtencommissie van het KNGF

-de Commissie van toezicht van het KNGF

-het regionaal Tuchtcollege van de Overheid.

Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u in de wachtruimte van de praktijk. Dezelfde informatie kunt u ook vinden op www.kngf.nl onder “als u rond loopt met een klacht over uw fysiotherapeut”.