Huisregels
Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging. Vanuit de praktijk zullen wij aan onze inspanningsverplichtingen voldoen u hierbij te helpen
Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de praktijk medewerkers of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
Praktijk Fysio en Manuele Therapie Niels Swaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen binnen praktijk of daarbuiten.
Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
Wij vragen u eventuele gebreken in de praktijk aan ons te melden
Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de praktijk heeft het recht om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot onze praktijk te ontzeggen.