Fysio & Manuele Therapie Niels Swaan biedt de volgdende beweegprogramma’s aan

 

 

  • Beweegprogramma artrose heup en Knie

  • Beweegprogramma COPD

  • Beweegprogramma Diabetes

  • De beweegprogramma’s zullen u weer beter leren bewegen met u aandoening.