Corona/COVID-19 en Fysiotherapie

Update 8.10.2020

 • Fysieke fysiotherapie en manuele therapie handelingen in de behandelkamer binnen de 1,5 meter vindt in de praktijk plaats met het inzetten van persoonlijke beschermende maatregelen zoals een mondkapje, gezicht spatscherm, handschoenen en schort. Deze persoonlijk beschermingsmiddelen hebben wij ruimschoots op voorraad. Sinds het weer opschalen van de behandelingen na de 1e corona golf zetten we deze middelen consequent in en hebben de ervaring dat zowel de patient als behandelaar zich hierbij algemeen confortabel voelen en een goede behandeling niet in de weg staat. In de oefenzaal hoeft de patient bij inspanning geen mondkapje te dragen, blijft de therapeut op 1,5 m afstand en draagt veelal een gezichtspatscherm bijvoorbeeld bij het instellen van een toestel.
 • Zelf uw mondkapje meenemen.Voorheen werden mondkapjes (kostenloos) door de praktijk verstrekt. Gezien de toename van de Covid -19 besmettingen en het dringende advies  begin oktober van de regering aan de burgers om in openbare ruimten een mondkapje te dragen vragen wij u nu om zelf een mondkapje mee te nemen. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

De behandelingen voeren wij uit door middel van het met zorg opgestelde en geupdate stappenplan van het KNGF, RIVM en VWC. Dit stappenplan gebruiken wij in onze beslissingen en scherpen dit zo nodig aan:

 • Wij beginnen met een telefonische triage ter bepaling van het risico op besmettingsgevaar en de daarbij gewenste en meest veilige intake en behandel mogelijkheden.
 • Extra hygiëne maatregelen volgens protocol zijn getroffen in de praktijk.
 • Ook de therapeut volgt een speciaal hygiëne protocol.
 • Een routing in de praktijk en in het wacht gedeelte is aangeven om de 1,5 meter zone te garanderen.

Algemene maatregelen

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 m. afstand.
 • Kom alleen naar de therapie (begeleider kan mee als dit niet anders kan).
 • Kom op tijd, maar ook niet al te vroeg, circa 5 min van te voren.
 • Was voor de behandeling uw handen.
 • Neem zelf een mondkapje mee.
 • In de praktijk verplicht gebruik van handendesinfectie, mondkapje binnen de 1,5 meter zone en indien gewenst wegwerphandschoenen.
 • Bij verlaten handendesinfectie gebruiken.
 • Geen handen schudden.
 • Neem een eigen handdoek mee.
 • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.

Kom niet naar de praktijk en neem telefonisch contact op indien u:

 • Griep verschijnselen heeft zoals koorts.
 • Moet hoesten of niezen.
 • Afgelopen 24 uur klachten heeft gehad (COVID-19 symptomen).

Dit geld ook als u of één van uw huisgenoten:

 • Last heeft van koortsen/of benauwdheidsklachten.
 • De afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Groepsbehandeling en Fysiofitness:

Tot nader orde zal er alleen individueel behandeld worden met maximaal 1 patiënt in de oefenzaal.

 

Gezien de setting van de praktijk zullen er maximaal drie personen (therapeut, in behandeling zijnde en wachtende patiënt) in de praktijk aanwezig zijn met genoeg ruimte om de 1,5 meter zone ruimschoots te waarborgen.
De afgelopen maanden heeft laten zien dat wij ondanks bovenstaande maatregelen en hiermee soms gepaard gaande ongemakken veilge en warme zorg kunnen blijven leveren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoon of mail.

Met vriendelijke en meelevende groet,

Niels Swaan