Corona/COVID-10 en Fysiotherapie

Stapsgewijze hervatting van fysiotherapeutische zorg

U kunt weer een afspraak maken!

Naast het behandelen op 1,5 meter afstand en het beeld bellen is het nu ook toegestaan om:

 • Fysieke fysiotherapie en manuele therapie handelingen binnen de 1,5 meter kunnen stapsgewijs en verantwoord worden hervat. Onder de voorwaarde van het inzetten van beschermende maatregelen zoals mondkapjes, gezicht spatschermen en handschoenen en schort. Deze persoonlijk beschermingsmiddelen hebben wij ruimschoots op voorraad.

De behandelingen voeren wij uit door middel van het met zorg opgestelde stappenplan van het KNGF, RIVM en VWC. Dit stappenplan gebruiken wij in onze beslissingen:

 • Wij beginnen met een telefonische triage ter bepaling van het risico op besmettingsgevaar en de daarbij gewenste en meest veilige intake en behandel mogelijkheden of dat uitstel van behandeling toch het beste is.
 • Extra hygiëne maatregelen volgens protocol zijn getroffen in de praktijk.
 • Ook de therapeut volgt een speciaal hygiëne protocol.
 • Een routing in de praktijk en in het wacht gedeelte is aangeven om de 1,5 meter zone te garanderen.

Algemene maatregelen

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 m. afstand.
 • Kom alleen naar de therapie (begeleider kan mee als dit niet anders kan).
 • Kom op tijd, maar ook niet al te vroeg, circa 5 min van te voren.
 • Was voor de behandeling uw handen.
 • In de praktijk verplicht gebruik van handendesinfectie en indien gewenst wegwerphandschoenen  .
 • Bij verlaten handendesinfectie gebruiken.
 • Geen handen schudden.
 • Neem een eigen handdoek mee.
 • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.

Kom niet naar de praktijk en neem telefonisch contact op indien u:

 • Griep verschijnselen heeft zoals koorts.
 • Moet hoesten of niezen.
 • Afgelopen 24 uur klachten heeft gehad (COVID-19 symptomen).

Dit geld ook als u of één van uw huisgenoten:

 • Last heeft van koortsen/of benauwdheidsklachten.
 • De afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Groepsbehandeling en Fysiofitness:

Tot nader orde zal er alleen individueel behandeld worden met maximaal 1 patiënt in de oefenzaal.

 

Gezien de setting van de praktijk zullen er maximaal drie personen (therapeut, in behandeling zijnde en wachtende patiënt) in de praktijk aanwezig zijn met genoeg ruimte om de 1,5 meter zone ruimschoots te waarborgen.
We zijn er klaar voor en zijn er van overtuigd ook met het opstarten naar het “nieuwe normaal” veilige en warme persoonlijke zorg te kunnen leveren.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoon of mail.

Met vriendelijke en meelevende groet,

Niels Swaan